ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม

นายเสรี นาคนารี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการเดือนสิงหาคม 2560
เพื่อเตรียมการจัดงานเกษียณอายุราชการของสมาชิกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี

Related posts