ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
เรื่อง การประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2561
——————————-
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 9.00-15.00น. จำหน่ายซองเสนอราคา
วันที่ 4-6 กันยายน 2560 09.00-15.00น. ยื่นซองประกวดราคา
วันที่ 7 กันยายน 2560 10.00 น. คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
——————————–
Download–>ประกันสามัญ61<–Download

Related posts