ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่กลอง อ.ท่าม่วง

นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการหน่วยอำเภอท่าม่วง
ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่กลอง
และมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก อำเภอท่าม่วง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

Related posts