บรรยาย ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชาววัง อ.ท่าม่วง

นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการประจำหน่วย อ.ท่าม่วง ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชาววัง และมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

Related posts