บรรยายพิเศษการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย

นายทวี ชูศรี, นายอดิศักดิ์ บุญมา กรรมการและผู้แทนเพื่อบริการสมาชิก
หน่วย อ.ด่านมะขามเตี้ย
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท

Related posts