มอบเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และเป็นกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ
พร้อมด้วยนายปราโมทย์ สรวมนาม ที่่ปรึกษา
คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
มอบเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และเป็นกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

Related posts