กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี2560 ณ โรงเรียนทุงสมอ อ.พนมทวน

นายอนันต์ กัลปะ(ประธานกรรมการดำเนินการ) นางลาวัลย์ ช่วงชัย(ผู้จัดการสหกรณ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี2560 ณ โรงเรียนทุงสมอ อ.พนมทวน

Related posts