มอบเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และเป็นกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ สรวมนาม ที่่ปรึกษา คณะกรรมการ …

เพิ่มเติม