ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทล…

เพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษา…

เพิ่มเติม

คณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการแ…

เพิ่มเติม