บรรยายพิเศษเรื่องสิทธิ์และสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก, หนองรีประชานิมิต

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล กรรมการหน่วยจังหวัด บรรยายพิเศษเรื่องสิทธิ์และสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์…

เพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และผู้แทนประจำหน่วย

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ, ผู้แทนประจำหน่วย, ผู้จัดการ แล…

เพิ่มเติม