ประชุมคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเงินกู้รอบ สิ้นเดือนตุลาคม

นายสายัญห์ สุขสำรสญ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ กรรมการ  และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการเงินกู…

เพิ่มเติม

บรรยายพิเศษสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯในการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี

นานพดล มงคล กรรมการประจำหน่วย อ.เมือง นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบ…

เพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

นายอนันต์ กัลปะ ประธานคณะกรรมการ นายบรรพต ท่าน้ำตื้น รองประธานกรรมการ นายเสรี นาคนารี ประธ…

เพิ่มเติม