ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือนมีนาคม

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ…

เพิ่มเติม

ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิชา แตงโม ประ…

เพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ พิจารณารอบสิ้นเดือนมกราคม

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ…

เพิ่มเติม