ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน กรกฎาคม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประช…

เพิ่มเติม

ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบพิเศษโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรร…

เพิ่มเติม

ประชุม ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน “ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น” ให้กับสมาชิกที่ผ่านการพิจารณาในรอบที่ 3

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ ชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติ โครงการเพื่อนช่วยเพื่…

เพิ่มเติม