เปิดลงทะเบียน โครงการเพื่อช่วยเพื่อน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รุ่น2

เปิดลงทะเบียน โครงการเพื่อช่วยเพื่อน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รุ่น2 สมาชิกสามารถลงทะเบียนได…

เพิ่มเติม

Download เอกสาร โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตร ” วิทยฐานะ “

นายวิชา จุลทรักษ์ ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ บุญมา ว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด และนาง…

เพิ่มเติม