มอบทุนการศึกษานักเรียนประสบอุบัติเหตุ ต้องตัดขาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก

นายอนันต์ กัลปะ (ประธานกรรมการดำเนินการ) คณะกรรมการ และ ผู้จัดการ มอบเงินทุนเพื่อการศึกษาเ…

เพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เดือนมิถุนายน

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ ตัวแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ สห…

เพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เดือนมิถุนายน

นายอนันต์ กัลปะ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ คณะกรรมการอำน…

เพิ่มเติม