ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด

นายอนันต์ กัลปะ ประธานกรรมการดำเนินการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทล…

เพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้รอบกลางเดือนสิงหาคม

นายสายัญห์ สุขสำราญ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ ประชุมคณะกรรมการเงินกู้รอบกลางเดือนสิงหาคม 256…

เพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม

นายเสรี นาคนารี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการเดือนสิงหาคม 2560 เพ…

เพิ่มเติม