บรรยายพิเศษเรื่องสิทธิ์และสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก, หนองรีประชานิมิต

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล กรรมการหน่วยจังหวัด บรรยายพิเศษเรื่องสิทธิ์และสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์…

เพิ่มเติม