บรรยายชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล กรรมการประจำหน่วยจังหวัด พร้อมด้วย นายนพดล มงคล ผู้แทนประจำหน่วยอำเ…

เพิ่มเติม

ต้อนรับคณะกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ปี2560-2561

นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการชมรมเจ้าหน…

เพิ่มเติม

สร้างมิตรสัมพันธ์เพื่อเพิ่มเครือข่ายด้านการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ สหกรณ์…

เพิ่มเติม